Aplikacja ułatwiająca proces zarządzania pracownikami i dostawcami

DHL

PL | Logistics

5

Osób w projekcie

5

Miesięcy

2016

Współpraca

Klient

DHL to globalna firma kurierska i jeden z liderów branży. Oferują usługi biznesowe i dla klientów indywidualnych w zakresie transportu, dostarczania przesyłek i rozwiązań logistycznych.

Problem

Klient chciał stworzyć niezawodną bazę danych dla swoich dostawców i pracowników. Pozwoliłoby to im zarządzać bieżącymi operacjami i zasobami ludzkimi, szkoleniami czy umowami oraz kontrolować pracę we wszystkich oddziałach.

Efekty

Nieścisłości danych zostały wyeliminowane. Zdecentralizowane do tej pory informacje są teraz dostępne w ramach jednego systemu. Dostęp do potrzebnych zasobów jest trzy razy szybszy. Efektywność ponad 140 pracowników znacząco wzrosła dzięki stworzonemu panelowi webowemu.

Cel technologiczny

DHL zmagał się z problemem zdecentralizowanego przechowywania danych. Informacje o szkoleniach, certyfikatach i flocie były gromadzone w różnych lokalizacjach fizycznych. Dane były wprowadzane z wielu lokalizacji, które nie były ze sobą w żaden sposób połączone. Ze względu na wielkość bazy danych oraz trudności z odzyskiwaniem informacji, potrzebny był system, który zbierze wszystkie dane w jednym miejscu.

Rozwiązanie

W oparciu o uzgodnione scenariusze użytkownika oraz specyfikację systemu stworzyliśmy dedykowaną aplikację webową.
Jeżeli chodzi o technologie – panel został zbudowany przy pomocy Javy, a baza danych przy użyciu PostgreSQL.

Strategia

Połączyliśmy wiele baz danych, aby informacje o podwykonawcach, certyfikatach, szkoleniach i flocie były dostępne z poziomu aplikacji. Stworzyliśmy poziomy dostępu dla użytkowników na podstawie zajmowanych przez nich stanowisk, aby uniknąć wprowadzania nadmiernej ilości niepotrzebnych danych. System został także zintegrowany z Active Directory.

Recenzja klienta