KOSZT TWORZENIA APLIKACJI

Zatrudnij odpowiedni zespół do projektu Twojego produktu cyfrowego

Budowanie światowej klasy produktów cyfrowych to złożony proces wymagający zespołu ekspertów, którzy rozumieją Twój biznes, korzystają z najnowszych technologii i są w stanie regularnie dostarczać wysokiej jakości efekty swojej pracy w przewidywanych terminach.

Zatrudniając dedykowany zespół specjalizujący się w tworzeniu produktów cyfrowych, nie kupujesz jedynie oprogramowania. Otrzymujesz wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie i elastyczne podejście, czyli rzeczy niezbędne, aby zaprojektować, zbudować i utrzymać rozwiązanie cyfrowe, które spełni Twoje cele biznesowe.

Scrum to zwinny framework oferujący elastyczność w procesie tworzenia złożonych produktów cyfrowych. W jego wymagania wpisane jest ciągłe dostarczanie wysokiej jakości efektów pracy. To pozwala naszym zespołom nadawać priorytety zadaniom, które oferują najwyższą wartość biznesową dla naszych klientów.

Dzięki temu, że zawsze koncentrujemy się na najwyższej wartości biznesowej, za każdym razem dostarczamy najlepszy możliwy produkt dopasowany do Twojego budżetu i ram czasowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Teraz masz możliwość współpracy z dedykowanym zespołem programistycznym, dla którego wcześniej wspólnie ustalimy stawki godzinowe oraz poziom zaangażowania.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji?

ZESPÓŁ PODSTAWOWY

PROJEKTOWANIE
PRODUKTU

Zespół 4-osobowy


62 400zł

miesięcznie

Zespół projektowy jest niezbędny na wczesnych etapach tworzenia produktu, aby przygotować wszystkie zasoby potrzebne podczas UX/UI designu.

Zespół ten jest odpowiedzialny za zrozumienie wszystkich wymagań biznesowych i potrzeb użytkowników. Przygotowuje on dokumentację wraz z user stories, architekturę systemu, projekt wizualny oraz pierwsze makiety i prototypy. Ponadto przeprowadza badania użytkowników

RolaDoświadczenie ZaangażowanieStawka godzinowa
Project managerSenior25% 180zł
Product designerSenior100%180zł
Analityk biznesowyEkspert50%220zł
Architekt ITEkspert25% 220zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa180zł
RolaProduct designer
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaAnalityk biznesowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa220zł
RolaArchitekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa220zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 1-2 miesiące, co daje koszt 62 400zł miesięcznie i 124 800zł za 2 miesiące.

ZESPÓŁ ROZSZERZONY

PROJEKTOWANIE
PRODUKTU

Zespół 5-osobowy


95 200 zł

miesięcznie

Wycena rozszerzonego zespołu projektantów produktu niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenie ZaangażowanieStawka godzinowa
Project managerSenior25% 180zł
Product designerSenior100%180zł
Product designerRegular100%150zł
Analityk biznesowyEkspert75% 220zł
Architekt ITEkspert25% 220zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa180zł
RolaProduct designer
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProduct designer
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaAnalityk biznesowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 75%
Stawka godzinowa220zł
RolaArchitekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa220zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 1-2 miesiące, co daje koszt 95 200zł miesięcznie i 190 400zł za 2 miesiące.

ZESPÓŁ PODSTAWOWY

NATYWNA
APLIKACJA MOBILNA

Zespół 8-osobowy


87 500zł

miesięcznie

Natywny zespół mobilny składa się ze Scrum Mastera (lub Menadżera Projektu), programistów natywnych Androida i iOS oraz inżyniera do spraw testów.

Co ważne, zespół ten pracuje z małą pomocą projektanta produktów, analityka biznesowego oraz devopsów. W tym zestawieniu zakładamy, że tworzymy produkt na istniejącym backendzie, nie uwzględniliśmy więc backend developera.

RolaDoświadczenie ZaangażowanieStawka godzinowa
Project manager Senior25%180zł
Programista AndroidaSenior100%180zł
Programista iOSSenior100%180zł
Inżynier QARegular50%150zł
Role wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
Senior25%180zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert10%220zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa150zł
RolaRole wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa180zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 10%
Stawka godzinowa220zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 3-6 miesięcy, co daje koszt 262 600zł za 3 miesiące i 525 200zł za 6 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ ROZSZERZONY

NATYWNA
APLIKACJA MOBILNA

Zespół 10-osobowy


158 240zł

miesięcznie

Wycena rozszerzonego zespołu natywnych aplikacji mobilnych niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenie ZaangażowanieStawka godzinowa
Project managerSenior25%180zł
Programista AndroidaSenior100%180zł
Programista AndroidaRegular100%150zł
Programista iOSSenior100%180zł
Programista iOSRegular100%150zł
Inżynier QARegular100%150zł
Role wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
Senior50%180zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert20%220zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaRole wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa180zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 20%
Stawka godzinowa220zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 3-6 miesięcy, co daje koszt 474 720zł za 3 miesiące i 949 500zł za 6 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ PODSTAWOWY

APLIKACJA MOBILNA
WE FLUTTERZE

Zespół 8-osobowy


93 440zł

miesięcznie

Zespół mobilny Flutter składa się ze Scrum Mastera (lub Menadżera Projektu), programistów Fluttera, którzy opracowują jedną bazę kodu dla urządzeń z systemem Android i iOS oraz inżyniera do spraw testów.

Co ważne, zespół ten pracuje z małą pomocą projektanta produktów, analityka biznesowego oraz devopsów. W tym zestawieniu zakładamy, że tworzymy produkt na istniejącym backendzie, nie uwzględniliśmy więc backend developera.

RolaDoświadczenie ZaangażowanieStawka godzinowa
Project managerSenior25%180zł
Programista FlutteraSenior100%180zł
Programista FlutteraRegular100%150zł
Inżynier QARegular50%150zł
Role wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
Senior50%180zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert20%220zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Fluttera
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Fluttera
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa150zł
RolaRole wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa180zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 20%
Stawka godzinowa220zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 2,5-5 miesięcy, co daje koszt 233 600zł za 2,5 miesiąca i 467 200zł za 5 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ ROZSZERZONY

APLIKACJA MOBILNA
WE FLUTTERZE

Zespół 10-osobowy


158 240zł

miesięcznie

Wycena rozszerzonego zespołu Flutterowego niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenie ZaangażowanieStawka godzinowa
Project managerSenior25%180zł
2x programista FlutteraSenior200%180zł
2x programista FlutteraRegular200%150zł
Inżynier QARegular100%150zł
Role wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
Senior50%180zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert20%220zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa180zł
Rola2x programista Fluttera
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 200%
Stawka godzinowa180zł
Rola2x programista Fluttera
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 200%
Stawka godzinowa150zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaRole wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa180zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 20%
Stawka godzinowa220zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 2,5-5 miesięcy, co daje koszt 395 600zł za 2,5 miesiąca i 791 200zł za 5 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ PODSTAWOWY

APLIKACJA
WEBOWA

Zespół 8-osobowy


94 720zł

miesięcznie

Jeżeli Twój produkt ma być używany na przeglądarkach internetowych, będziesz potrzebować zespołu aplikacji webowych składającego się ze Scrum Mastera (lub Menadżera Projektu), programistów frontendu i backendu oraz inżyniera do spraw testów.

Co ważne, zespół ten pracuje z małą pomocą projektanta produktów, analityka biznesowego oraz devopsów.

RolaDoświadczenie ZaangażowanieStawka godzinowa
Project managerSenior25%180zł
Programista frontenduSenior100%180zł
Programista backenduSenior100%180zł
Inżynier QARegular50%150zł
Role wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
Senior50%180zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert10%220zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista frontendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista backendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa150zł
RolaRole wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa180zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 10%
Stawka godzinowa220zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 3-6 miesięcy, co daje koszt 284 200zł za 3 miesiące i 568 300zł za 6 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ ROZSZERZONY

APLIKACJA
WEBOWA

Zespół 10-osobowy


158 240zł

miesięcznie

Wycena rozszerzonego zespołu aplikacji webowych niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenie ZaangażowanieStawka godzinowa
Project managerSenior25%180zł
Programista FrontenduSenior100%180zł
Programista FrontenduRegular100%150zł
Programista BackenduSenior100%180zł
Programista BackenduRegular100%150zł
Inżynier QARegular100%150zł
Role wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
Senior50%180zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert20%220zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 25%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaProgramista Backendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Backendu
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaRole wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa180zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 20%
Stawka godzinowa220zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 3-6 miesięcy, co daje koszt 474 720zł za 3 miesiące i 949 440zł za 6 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ PODSTAWOWY

KOMPLETNY
SYSTEM

Zespół 10-osobowy


166 720zł

miesięcznie

Zespół tworzący całość systemu składa się ze specjalistów od aplikacji mobilnych i webowych, paneli administracyjnych oraz backendu. W jego skład wchodzi również Scrum Master (lub Menadżer Projektu) oraz inżynier do spraw testów.

Wycena rozszerzonego zespołu tworzącego pełne systemy niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenie ZaangażowanieStawka godzinowa
Project managerSenior50%180zł
Programista AndroidaSenior100%180zł
Programista iOSSenior100%180zł
Programista
Backendu
Senior100%180zł
Programista FrontenduRegular100%150zł
Inżynier QARegular100%150zł
Role wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
Senior50%180zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert10%220zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista
Backendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaRole wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 50%
Stawka godzinowa180zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 10%
Stawka godzinowa220zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 4-5 miesięcy, co daje koszt 666 880zł za 4 miesiące i 833 600zł za 5 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ ROZSZERZONY

KOMPLETNY
SYSTEM

Zespół 15-osobowy


323 840zł

miesięcznie

Wycena rozszerzonego zespołu tworzącego pełne systemy niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenie ZaangażowanieStawka godzinowa
Project managerSenior100%180zł
Programista AndroidaSenior100%180zł
Programista AndroidaRegular100%150zł
Programista iOSSenior100%180zł
Programista iOSRegular100%150zł
Programista BackenduSenior100%180zł
Programista
Backendu
Regular100%150zł
Programista FrontenduSenior100%180zł
Programista FrontenduRegular100%150zł
2x Inżynier QARegular200%150zł
Role wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
Senior100%180zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert20%220zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaProgramista Backendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista
Backendu
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa150zł
Rola2x Inżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie 200%
Stawka godzinowa150zł
RolaRole wspierające:
Product designer
Analityk biznesowy
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie 100%
Stawka godzinowa180zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie 20%
Stawka godzinowa220zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 3-6 miesięcy, co daje koszt 971 500zł za 3 miesiące i 1 943 000zł za 6 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób itCraft może pomóc Twojemu produktowi cyfrowemu osiągnąć sukces lub masz potrzebę omówienia swojego pomysłu z ekspertami w tej dziedzinie – jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci wprowadzić Twoje plany w życie.

Koszt tworzenia oprogramowania – pytania i odpowiedzi

Bez względu na to, ile masz już doświadczenia w jakiejkolwiek formie tworzenia oprogramowania, zawsze może pojawić się kwestia wymagająca dodatkowych wyjaśnień. Oto niektóre z pytań, które otrzymujemy najczęściej jako firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania:

Zanim formalnie zaangażujemy się w jakikolwiek projekt, nasz zespół przedstawia szacunkowy budżet w oparciu o Twoje najważniejsze wymagania, aby wskazać potencjalny skład zespołu i jego przewidywane zaangażowanie w pracę nad produktem. 

Następnym krokiem w tym procesie są warsztaty produktowe lub warsztaty UX/UI. Podczas nich Twój zespół będzie współpracował z naszym zespołem projektowym, włączając w to analityka biznesowego, architekta rozwiązań oraz UX/UI designerów, aby omówić wszystkie wymagania biznesowe, potrzeby użytkowników i techniczne szczegóły produktu cyfrowego. Wszystkie funkcjonalności zostaną udokumentowane za pomocą user stories, a my stworzymy rekomendacje technologiczne dla projektu.

W oparciu o materiały z warsztatów opracujemy odpowiednią wycenę wraz ze składem zespołu i poziomem jego zaangażowania. W ten sposób będziemy mogli spełnić wszystkie wymagania zidentyfikowane podczas warsztatów.

Jeżeli chcesz, abyśmy dokonali estymacji kosztów Twojego projektu, wystarczy napisać do nas wiadomość na adres [email protected] lub wypełnić formularz kontaktowy na tej stronie. Prześlij nam jak najwięcej szczegółów, a jeden z naszych zespołów sprzedażowych skontaktuje się z Tobą z dodatkowymi pytaniami lub zaproszeniem do rozmowy wideo.

Jeśli Twój projekt jest unikalny lub zawiera poufne dane, możemy wspólnie podpisać kontrakty NDA, aby chronić Twoje interesy.

Zaletą pracy z zespołem itCraft jest fakt, że Twój zespół otrzymuje dostęp do naszego wieloletniego doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych. Jeżeli więc nie masz poprzednich doświadczeń w wytwarzaniu oprogramowania, w tym procesie możesz polegać na ekspertach itCraft, którzy pomogą Ci przy podejmowaniu wszelakich decyzji.

Aby pomóc nam wstępnie ocenić Twój projekt, musimy zrozumieć Twój motyw, aby go stworzyć. Ważne jest też poznanie podobnych produktów na rynku oraz funkcjonalności, które chcesz zbudować. Jeżeli masz jakieś makiety, badania użytkowników, listę najważniejszych wymogów lub inną dokumentację związaną z Twoim projektem, będzie to bardzo pomocne w procesie estymacji.

W ciągu ostatniej dekady współpracowaliśmy z klientami z całego świata, tworząc ponad 250 produktów cyfrowych, w tym aplikacje mobilne, webowe oraz pełne systemy ze złożonymi panelami administracyjnymi czy integracje backendowe. Opierając się na naszym szerokim doświadczeniu, zespół itCraft jest w stanie szybko ocenić, jaki zespół będzie potrzebny, aby zająć się Twoim projektem. Możemy też mniej więcej  określić ramy czasowe potrzebne do wprowadzenia gotowego produktu na rynek.

W ten sposób pierwsze oszacowanie budżetu można przygotować w zaledwie kilka dni po otrzymaniu odpowiedzi na wszelkie pytania, które zadaliśmy w rozmowie wstępnej.

Ponieważ płacisz za godziny pracy zespołu, wszystkie stawki godzinowe są ustalane z góry. Określamy je na podstawie roli członka zespołu, technologii, w której się porusza oraz stażu pracy. 

Nasza estymacja budżetowa uwzględnia również oczekiwane zaangażowanie (jako procent pracy pełnoetatowego pracownika), dzięki czemu bez problemu poznasz miesięczny koszt współpracy z całym zespołem.

Rozpocznij swój nowy projekt już teraz

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w tym formularzu, przez firmę itCraft sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, dla poniższych celów:


  Nagrody i certyfikaty

  Top 100 companies 2020 – fastest growth

  Top Healthcare App Development Companies 2020

  Top App Developers Cross-Platform 2020

  Top Flutter App Development Companies 2020

  Top Software Developers 2020

  Techreviewer Machine Learning 2021