Ile kosztuje stworzenie
aplikacji?

itCraft wystawia fakturę za faktyczny zakres pracy w oparciu o stawkę godzinową. Aktualna stawka wynosi 120-160zł za godzinę. Faktury, zwyczajowo, wystawiane są co dwa tygodnie, chyba że zostaną poczynione indywidualne ustalenia.

Pobieramy opłatę tylko za przepracowane godziny w projekcie, które bazują na 7-godzinnym, efektywnym dniu roboczym (1 godzina rezerwowana jest na wewnętrzne spotkania, szkolenia i inne aktywności, które nie są wliczane klientowi).

Pracując w Agile Scrum zapewniamy większą elastyczność, zwinność oraz możliwość dopasowania się do wymagań klienta, zmiany kierunków tworzenia oprogramowania, zastąpienia funkcji, aby dostarczyć rozwiązanie, jakiego klient potrzebuje.

Tego rodzaju cennik jest wysoce zalecany w przypadku projektów o dynamicznych wymaganiach, których niezdefiniowany jest pełen zakres działań, a także w przypadku projektów, które wymagają elastyczności zmian w zakresie oraz wymaganiach projektu.

Pytania ogólne

W jaki sposób itCraft wycenia koszt projektu?

Osoba zajmująca się analizą techniczną gromadzi wszystkie otrzymane informacje i przygotowuje listę głównych funkcjonalności/modułów aplikacji. Następnie, wycenia się kompleksowość modułów i przekłada na liczbę godzin potrzebnych, by je stworzyć. Opieramy się o nasze doświadczenie w tworzeniu podobnych aplikacji oraz dokładną analizę wymagań.

Zapoznanie się z ideą tzw. User Stories i przedstawienie wymagań w tej formie przyspieszy proces szacowania i będzie zgodny z procesami tworzenia aplikacji w Agile, który stosujemy w itCraft.

Czy mogę wycenić swój projekt? W jaki sposób?

Estymacja kosztu projektu jest jedną z początkowych faz współpracy. Po przesłaniu nam maila na [email protected] lub wypełnieniu formularza kontaktowego na naszej stronie, prześlemy Ci zestaw pytań dotyczących Twojego projektu i umówimy się na spotkanie online, aby przedyskutować szczegóły. W celu zapewnienia poufności, możemy podpisać umowę o zachowanie poufności (NDA) zanim przekażesz nam szczegóły.

Jakie informacje powinienem dostarczyć do estymacji?

Po popisaniu NDA, poprosimy o dostarczenie opisu aplikacji. Czym więcej szczegółów będziesz w stanie nam przekazać, tym lepiej będziemy mogli zrozumieć Twoje potrzeby i wymagania. Prześlij nam wszelką dokumentację, która dotyczy Twojego projektu oraz opis własnymi słowami, czym ma być Twoja aplikacja. Jeżeli masz przygotowanie już makiety UX/UI, także będą nam pomocne.

Co zawiera estymacja projektu?

Estymacja zostanie przez nas przesłana w formie prezentacji, która zawierać będzie:

  1. Zespół, który zajmie się tworzeniem aplikacji.
  2. Proponowany harmonogram pracy wraz z datą rozpoczęcia prac.
  3. Estymację: liczbę godzin oraz ogólny koszt tworzenia aplikacji.
  4. Wybór wykorzystywanych technologii.
  5. Dodatkowe informacje na temat itCraft (portfolio etc.)
Ile zajmuje estymacja projektu?

Proces estymowania zależy od wielkości projektu oraz ilości informacji, które otrzymamy. Może zająć od kilku dni do 2-3 tygodni. Jeżeli w trakcie tego procesu masz jakiekolwiek pytania, kontaktuj się z nami a poinformujemy na jakim etapie jesteśmy. 

Czy stawki różnią się w zależności od rodzaju zadania?

Stawka godzinowa zależy od kompetencji członka zespołu, stażu pracy i technologii proponowanej dla danego projektu. Podział godzinowy w szacunkach pokaże stawki naliczane za pracę poszczególnych członków zespołu.

Pytania ogólne

W jaki sposób itCraft wycenia koszt projektu?
Czy mogę wycenić swój projekt? W jaki sposób?
Jakie informacje powinienem dostarczyć do estymacji?
Co zawiera estymacja projektu?
Ile zajmuje estymacja projektu?
Czy stawki różnią się w zależności od rodzaju zadania?

W jaki sposób itCraft wycenia koszt projektu?

Osoba zajmująca się analizą techniczną gromadzi wszystkie otrzymane informacje i przygotowuje listę głównych funkcjonalności/modułów aplikacji. Następnie, wycenia się kompleksowość modułów i przekłada na liczbę godzin potrzebnych, by je stworzyć. Opieramy się o nasze doświadczenie w tworzeniu podobnych aplikacji oraz dokładną analizę wymagań.

Zapoznanie się z ideą tzw. User Stories i przedstawienie wymagań w tej formie przyspieszy proces szacowania i będzie zgodny z procesami tworzenia aplikacji w Agile, który stosujemy w itCraft.

Czy mogę wycenić swój projekt? W jaki sposób?

Estymacja kosztu projektu jest jedną z początkowych faz współpracy. Po przesłaniu nam maila na [email protected] lub wypełnieniu formularza kontaktowego na naszej stronie, prześlemy Ci zestaw pytań dotyczących Twojego projektu i umówimy się na spotkanie online, aby przedyskutować szczegóły. W celu zapewnienia poufności, możemy podpisać umowę o zachowanie poufności (NDA) zanim przekażesz nam szczegóły.

Jakie informacje powinienem dostarczyć do estymacji?

Po popisaniu NDA, poprosimy o dostarczenie opisu aplikacji. Czym więcej szczegółów będziesz w stanie nam przekazać, tym lepiej będziemy mogli zrozumieć Twoje potrzeby i wymagania. Prześlij nam wszelką dokumentację, która dotyczy Twojego projektu oraz opis własnymi słowami, czym ma być Twoja aplikacja. Jeżeli masz przygotowanie już makiety UX/UI, także będą nam pomocne.

Co zawiera estymacja projektu?

Estymacja zostanie przez nas przesłana w formie prezentacji, która zawierać będzie:

  1. Zespół, który zajmie się tworzeniem aplikacji.
  2. Proponowany harmonogram pracy wraz z datą rozpoczęcia prac.
  3. Estymację: liczbę godzin oraz ogólny koszt tworzenia aplikacji.
  4. Wybór wykorzystywanych technologii.
  5. Dodatkowe informacje na temat itCraft (portfolio etc.)

Ile zajmuje estymacja projektu?

Proces estymowania zależy od wielkości projektu oraz ilości informacji, które otrzymamy. Może zająć od kilku dni do 2-3 tygodni. Jeżeli w trakcie tego procesu masz jakiekolwiek pytania, kontaktuj się z nami a poinformujemy na jakim etapie jesteśmy. 

Czy stawki różnią się w zależności od rodzaju zadania?

Stawka godzinowa zależy od kompetencji członka zespołu, stażu pracy i technologii proponowanej dla danego projektu. Podział godzinowy w szacunkach pokaże stawki naliczane za pracę poszczególnych członków zespołu.

arrow
arrow

Przykładowa estymacja

W poniższej tabeli przedstawiamy kompletne przykłady dwóch projektów – małej oraz średniej wielkości. Estymacja, cena oraz podział pracy oparte są na realnych projektach zrealizowanych przez itCraft. Oba przykłady przedstawiają model rozliczenia Time&Materials projektów realizowanych w metodologii Scrum.

Mały projekt
Średni projekt
Zespół & Wycena pracy
Team Leader, Scrum master
Senior
Dzienny koszt
€280
Miesiąc 1
4
Miesiąc 2
8
Miesiąc 3
4
UX / UI Designer
Senior
Dzienny koszt
€280
Miesiąc 1
10
Miesiąc 2
2
Miesiąc 3
2
Android Developer
Senior
Dzienny koszt
€280
Miesiąc 1
5
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
10
iOS Developer
Senior
Dzienny koszt
€280
Miesiąc 1
5
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
10
QA Engineer
Regular
Dzienny koszt
€210
Miesiąc 1
5
Miesiąc 2
11
Miesiąc 3
6
Podsumowanie
MD Podsumowanie
Całkowity
122
Miesiąc 1
29
Miesiąc 2
61
Miesiąc 3
32
Estymowany miesięczny koszt
Miesiąc 1
€7770
Miesiąc 2
€16310
Miesiąc 3
€8540
Estymowany koszt całkowity
€32620
Zespół
Wycena pracy (dni)
Rola Doświadczenie Dzienny koszt Stawka godzinowa Miesiąc 1 Miesiąc 2 Miesiąc 3
Team Leader, Scrum master
Senior
€280 €40 4 8 4
UX / UI Designer
Senior
€280 €40 10 2 2
Android Developer
Senior
€280 €40 5 20 10
iOS Developer
Senior
€280 €40 5 20 10
QA Engineer
Regular
€210 €30 5 11 6
Podsumowanie
MD na miesiąc 29 61 32
Estymowany miesięczny koszt €7770 €16310 €8540
MD Całkowity 122
Estymowany koszt całkowity €32620
Zespół & Wycena pracy
Team Leader, Scrum master
Senior
Dzienny koszt
€280
Miesiąc 1
10
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
20
Miesiąc 4
15
Miesiąc 5
15
UX / UI Designer
Senior
Dzienny koszt
€280
Miesiąc 1
20
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
10
Miesiąc 4
0
Miesiąc 5
0
Backend Developer
Senior
Dzienny koszt
€280
Miesiąc 1
15
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
20
Miesiąc 4
20
Miesiąc 5
20
Backend Developer
Regular
Dzienny koszt
€245
Miesiąc 1
0
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
20
Miesiąc 4
20
Miesiąc 5
0
Android Developer
Senior
Dzienny koszt
€280
Miesiąc 1
5
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
20
Miesiąc 4
20
Miesiąc 5
20
Android Developer
Regular
Dzienny koszt
€245
Miesiąc 1
0
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
20
Miesiąc 4
20
Miesiąc 5
10
iOS Developer
Senior
Dzienny koszt
€280
Miesiąc 1
5
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
20
Miesiąc 4
20
Miesiąc 5
20
iOS Developer
Regular
Dzienny koszt
€245
Miesiąc 1
0
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
20
Miesiąc 4
20
Miesiąc 5
10
QA Engineer
Senior
Dzienny koszt
€245
Miesiąc 1
5
Miesiąc 2
20
Miesiąc 3
20
Miesiąc 4
20
Miesiąc 5
20
QA Engineer
Regular
Dzienny koszt
€210
Miesiąc 1
0
Miesiąc 2
10
Miesiąc 3
20
Miesiąc 4
20
Miesiąc 5
10
Podsumowanie
MD Podsumowanie
Całkowity
740
Miesiąc 1
60
Miesiąc 2
190
Miesiąc 3
190
Miesiąc 4
175
Miesiąc 5
125
Estymowany miesięczny koszt
Miesiąc 1
€16625
Miesiąc 2
€49700
Miesiąc 3
€49000
Miesiąc 4
€44800
Miesiąc 5
€32900
Estymowany koszt całkowity
€193025
Zespół
Wycena pracy (dni)
Rola Doświadczenie Dzienny koszt Stawka godzinowa Miesiąc 1 Miesiąc 2 Miesiąc 3 Miesiąc 4 Miesiąc 5
Team Leader, Scrum master
Senior
€280 €40 10 20 20 15 15
UX / UI Designer
Senior
€280 €40 20 20 10 0 0
Backend Developer
Senior
€280 €40 15 20 20 20 20
Backend Developer
Regular
€245 €35 0 20 20 20 0
Android Developer
Senior
€280 €40 5 20 20 20 20
Android Developer
Regular
€245 €35 0 20 20 20 10
iOS Developer
Senior
€280 €40 5 20 20 20 20
iOS Developer
Regular
€245 €35 0 20 20 20 10
QA Engineer
Senior
€245 €35 5 20 20 20 20
QA Engineer
Regular
€210 €30 0 10 20 20 10
Podsumowanie
MD na miesiąc 60 190 190 175 125
Estymowany miesięczny koszt €16625 €49700 €49000 €44800 €32900
MD Całkowity 740
Estymowany koszt całkowity €193025

Nadal nie wiesz, ile kosztuje zrobienie aplikacji mobilnej?

Skontaktuj się z nami i daj nam znać, czego potrzebujesz.
Wycenimy dla Ciebie Twój projekt.

Zaufali nam

logo Deloitte
logo DHL
logo MAKRO
logo Roche
logo Rossmann
logo Top Secret

Nagrody

Clutch, Google i inne

Być docenionym przez klientów, to fantastyczne uczucie. Przekłada się to także na naszą ocenę oraz nagrody, które otrzymujemy.

arrow
arrow
Clutch - Top B2B Companies 2018

Top B2B Companies Global

2018

Top AWS Cloud Consultants 2018

Top AWS Cloud Consultants

2018

Top Developers Poland 2018

Top Developers Poland

2018

Top Google Cloud Consultants 2018

Top Google Cloud Consultants

2018

Top Software Developers 2019

Top Software Developers

2019

Top App Desigining Company

Top Software Development Company

Top Mobile App Development Company

Google Cloud Platform Partner

Google Cloud Platform Partner

Top App Development

Top App Development Company

Top React Native App

Top React Native App Development Company

Top App Development Company Poland

Top App Development Company

Poland

Top Cloud Consulting Company 2018

Top Cloud Consulting Company

2018

Top IT Outsourcing Company 2018 Poland

Top IT Outsourcing Company

2018 Poland

Top React Native Developers 2018

Top React Native Developers

2018

Top Healthcare App Development Companies 2019

Top Healthcare App Development Companies

2019

FAQ

Jak wyceniana jest praca Project Managera?
Praca Project Managera zostanie wykazana w Twojej estymacji. Zazwyczaj wynosi 10-15% całkowitej liczby godzin wymaganych do stworzenia aplikacji.
Jak i kiedy wystawiane są faktury?
Wystawiamy faktury po zakończeniu każdego Sprintu. W itCraft pracujemy w metodologii Agile Scrum, więc każdy Sprint trwa zazwyczaj 2 tygodnie. Wszystkie faktury wystawiane są zgodnie z prawem i regulacjami międzynarodowymi. Szczegóły ustalane są podczas podpisywania umowy.
Ile kosztuje stworzenie aplikacji typu Uber?
Na całym świecie opracowywane są aplikacje taksówkowe o różnej wielkości i złożoności. Jednak to Uber uważany jest za aplikację wyznaczającą trendy i tą, na której powinno się wzorować. Koszt stworzenia aplikacji tego typu zależy od różnych czynników i ciężko jest podać konkretną kwotę. Artykuł o tym ile kosztuje stworzenie aplikacji typu Uber przedstawia bardziej szczegółowo czego potrzeba, aby stworzyć tego typu aplikację.
Jaki jest koszt projektu UX?
Proces projektowania UX/UI może trwać od 40 do 600 godzin. Im bardziej projekt jest złożony, tym więcej czasu zajmuje zaprojektowanie wszystkich jego elementów. Średnia wielkość aplikacji (wg standardów itCraft) wymaga ok. 200 godzin spędzonych na projektowaniu UX/UI, a koszt tego procesu wynosi około 35 000zł.
Jaki jest koszt tworzenia aplikacji?
Powyższe tabele pokazują przykłady podziału kosztów dwóch projektów zrealizowanych przez itCraft. Ogólnie rzecz biorąc, koszt opracowania aplikacji zależy od złożoności i rozmiaru projektu.
Kto będzie tworzył moją aplikację? Poznam zespół?
Dedykowany, wewnętrzny zespół zostanie przydzielony do Twojego projektu. Możemy przeprowadzić warsztaty onboardingu/uruchomienia projektu w jednym z naszych biur (Warszawa, Bydgoszcz, Toruń lub Gdańsk) lub wysłać zespół do Ciebie. Na czas trwania projektu, Twój zespół będzie codziennie dostępny online i będziesz stale informowany o postępach.
Jaki jest koszt SLA/supportu?
W przypadku małych/średnich aplikacji mobilnych, które nie wymagają natychmiastowej reakcji na problemy lub 24-godzinnego wsparcia, koszt umowy SLA zaczyna się od ok. 1000-1400zł miesięcznie. W przypadku większych projektów, z dużą bazą użytkowników i minimalnym dopuszczalnym czasem przestoju, potrzebny byłby dedykowany zespół. Koszt takiego wsparcia jest uzgadniany indywidualnie z klientem.