Rozwiązania dla branży medycznej

Każdego miesiąca nasze oprogramowanie generuje około 500 000 zadań w środkach opieki.
Wykorzystując nasze aplikacje możesz zamówić lekarza, tak jak korzystasz z Ubera.

Aplikacje dla branży ochrony zdrowia z każdym rokiem stają się popularniejsze. W dużej mierze wynika to z faktu, że zastosowanie nowych technologii znacząco podnosi produktywność personelu we wszystkich obszarach opieki medycznej, od szpitali, przez ośrodki opieki długoterminowej, a na wizytach domowych skończywszy.

Budowanie aplikacji dla branży medycznej wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale również głębokiego zrozumienia specyfiki otoczenia medycznego. W itCraft dysponujemy jednym i drugim, ponieważ zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy użyteczne aplikacje dla tej branży.

Poniżej przedstawiamy niektóre ze stworzonych przez nas aplikacji.

Supracare

Supracare to aplikacja dla ośrodków długoterminowej opieki medycznej, która zwiększa bezpieczeństwo procedur medycznych i poprawia produktywność personelu medycznego dzięki jasno zdefiniowanym zadaniom.

Supracare to aplikacja webowa do zarządzania personelem i aplikacja mobilna przeznaczona do raportowania.

 • Pozwala na podejmowanie decyzji opartych na danych
 • Automatyczne generowanie zadań dla personelu medycznego
 • Monitorowanie realizacji zadań
 • Optymalizacja pracy
 • Aplikacja może być wdrożona w każdym zakładzie długoterminowej opieki medycznej
 • optymizacja pracy
 • decyzje na podstawie danych
 • elektroniczna dokumentacja
 • benchmarking
 • LUX MED – BUPA Group
 • opieka długoterminowa

Homedoctor

Homedoctor.pl to aplikacja typu Uber, która łączy pacjentów i lekarzy chętnych do odbywania wizyt domowych. Dzięki geolokacji aplikacja pozwala pacjentom znaleźć lekarza w pobliżu i umówić wizytę domową.

Homedoctor.pl składa się z trzech odrębnych aplikacji: dla pacjenta, dla lekarza i dla call center. Powstała w wersji webowej (na urządzenia stacjonarne) i mobilnej (na smartfony i tablety).

 • Algorytmy AI automatycznie, w sposób optymalny, dystrybuują wizyty pomiędzy lekarzami
 • Komunikacja pacjent-lekarz w czasie rzeczywistym
 • Wizyta może się odbyć nawet w ciągu 45 minut po jej zamówieniu
 • Poszukiwanie lekarza zajmuje maksymalnie kilka sekund
 • Szybka płatność – system on-line dla płatności kartą i szybkim przelewem internetowym
 • model Uber
 • zamawianie wizyt
 • planowanie AI
 • pracujesz kiedy chcesz
 • aplikacja dla lekarzy
 • aplikacja dla pacjentów

Family Portal

Family Portal to nowoczesna platforma komunikacji dla rodzin pacjentów wymagających długoterminowej opieki medycznej. Rodziny pacjentów mogą na bieżąco śledzić procedury medyczne, którym poddawani są ich bliscy w ramach Indywidualnych Planów Opieki.

Rodziny mogą też prowadzić konsultacje z personelem medycznym czy zamawiać dodatkowe usługi. Family Portal współpracuje z naszym rozwiązaniem SupraCare, a także z innymi systemami długoterminowej opieki medycznej.

 • Umożliwia komunikację między rodzinami pacjentów wymagających długoterminowej opieki medycznej i personelem medycznym
 • Monitorowanie wszystkich realizowanych procedur i zadań
 • Umożliwia zamawianie dodatkowych usług
 • chat
 • komunikacja
 • transparentność
 • nowoczesna opieka długoterminowa

SZIPO

SZIPO to skrót oznaczający System Zarządzania Indywidualnymi Planami Opieki.

Gdy tworzyliśmy ten nowoczesny system, był on pierwszym tego rodzaju system w Polsce. Zadaniem SZIPO jest wspieranie organizacji pracy, weryfikacja, monitorowanie i ocena produktywności w ośrodkach długoterminowej opieki medycznej.

SZIPO składa się z trzech elementów: aplikacji webowej, która jest centralną bazą danych dla call centre, aplikacji desktopowej dla osób zarządzających i aplikacji mobilnej do raportowania.

 • Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Opieki dla pacjentów
 • Zarządzanie zadaniami (czas realizacji, liczba osób potrzebna do realizacji zadania, etc.)
 • Zarządzanie ośrodkami długoterminowej opieki medycznej
 • Narzędzie komunikacji dla zespołu
 • benchmarking placówki
 • rozwiązanie na zamówienie
 • optymalizacja procesów
 • integracja ERP
 • metodologia ICP