Optymalizacja indywidualnych planów opieki i harmonogramu pracy

DPS Syrena

PL | Healthcare

Klient

Dom pomocy społecznej z Warszawy mający pod opieką 150 osób. Zatrudnia opiekunów, terapeutów, specjalistów medycznych i innych pracowników personelu. DPS Syrena wyróżnia się swoją gotowością do testowania innowacyjnych rozwiązań dla miasta, aby sprawdzić, czy mogą one zostać wdrożone w innych tego typu placówkach.

Problem

Optymalizacja, organizacja i automatyzacja wielu zadań codziennie wykonywanych przez pracowników. Przed rozpoczęciem naszej współpracy, wszystko było ustalane i planowane na papierze. Dom opieki chciał także mieć możliwość analizy swoich działań, aby określić obszary wymagające usprawnienia oraz poznać rzeczywisty koszt działania placówki.

Efekty

Od początku naszej współpracy w 2017 zaplanowano ponad 2 miliony zadań z użyciem systemu. Personel DPS Syrena ocenił go pozytywnie. Przestano korzystać z papieru w procesie planowania, co pomogło zaoszczędzić od 2 do nawet 3 tysięcy kartek rocznie.

Pracownicy wiedzą teraz, jakie są potrzeby rezydentów w zakresie ilości dostępnych opiekunów oraz znają koszt każdej operacji. Jakość, wydajność i bezpieczeństwo pracy znacząco wzrosły. System poprawił także komunikację pomiędzy członkami zespołu, pozwolił na bardziej elastyczne planowanie grafiku pracy i umożliwił szybkie reagowanie w sytuacjach nagłych.

Cel technologiczny

Musieliśmy stworzyć całościowy system do zarządzania pracą domu opieki – włączając w to przełożonych i pracowników. Zdecydowaliśmy, że najlepsze rezultaty osiągniemy, łącząc możliwości aplikacji webowej i mobilnej, które będą się komunikować z bazą danych i backendem. Zorganizowaliśmy wiele spotkań warsztatowych, aby zaprezentować koncepcję całego systemu i dostosować ją do wymagań klienta.

Rozwiązanie

Cały system został stworzony z użyciem Javy. Zawiera dwa główne komponenty
aplikację webową oraz natywną aplikację mobilną na tablety z systemem operacyjnym Android.

Platforma została zintegrowana z innymi funkcjonalnościami – na przykład z kartami
dającymi dostęp do oprogramowania otwierającego drzwi w budynku (w zależności od uprawnień).

W przyszłości chcemy stworzyć więcej funkcjonalności, które będą używane także przez pacjentów.
Miasto stołeczne Warszawa zdecydowało się scentralizować i ujednolicić procedury
oraz zaimplementować ten system we wszystkich domach opieki podlegających pod jego jurysdykcję.

Strategia

Cały projekt rozpoczął się od omówienia pomysłu. Nasi konsultanci obserwowali placówkę, aby określić, jak każdy z pracowników wykonuje swoje obowiązki. Rozrysowaliśmy cały proces, który do tej pory był prowadzony jedynie na papierze lub słownie.

Po implementacji i szkoleniach rozpoczął się program pilotażowy. Trwał on 12 miesięcy – po tym czasie mogliśmy wprowadzić dodatkowe ulepszenia i aktualizacje. Decyzja o dalszej współpracy pozwoliła nam rozwijać produkt, aby mógł służyć większej liczbie domów opieki w stolicy.