News1 min czytania

II Kongres Polityki Senioralnej

itcraftapps.com - profile photo

Paulina Chmielewska

Head of Marketing

II Kongres Gospodarki Senioralnej odbył się w dniu 6 października 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji było zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla osób starszych. Odbyła się debata na temat potencjału rynku usług przyjaznych seniorom oraz budownictwa senioralnego, na temat roli nowych technologii w srebrnej gospodarce i źródeł finansowania tej nadal nowej branży krajowej gospodarki. Zwróciliśmy także szczególną uwagę na rolę Polski w rozwoju gospodarki senioralnej w Europie.

Partnerem merytorycznym kongresu był SupraCare. SupraCare to oprogramowanie dedykowane dla ośrodków świadczących opiekę długoterminową autorstwa itCraft. W panelu dyskusyjnym „Opieka nad osobami starszymi niesamodzielnymi” udział wzięła Agata Miśkowiec z firmy PCG, będącej naszym partnerem we wspomnianym projekcie.

Patronaty honorowe objęły m. in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


itcraftapps.com - profile photo

Paulina Chmielewska

Head of Marketing

Post article


Masz projekt? Porozmawiajmy

Skontaktuj się