News1 min czytania

SupraCare – system do zarządzania opieką w ZOL, DPS, hospicjach

itcraftapps.com - profile photo

Paulina Chmielewska

Head of Marketing

SupraCare to najnowocześniejsze rozwiązanie do zarządzania i optymalizacji pracy w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych (ZOL), domach opieki społecznej (DPS) oraz hospicjach. System został stworzony z myślą o efektywnym planowaniu opieki długoterminowej.

SupraCare w istotny i korzystny sposób wpływa na jakość opieki oraz bezpieczeństwo Pacjenta. Podstawą jest mechanizm automatycznego generowania zadań dla personelu medycznego oraz bieżące monitorowanie postępu w ich realizacji. Wynikiem działania jest jednoznaczna lista zadań (harmonogram dnia) dla każdego z pracowników. Zadanie opisane jest szeregiem parametrów takich jak: godzina wykonania, czas trwania, lokalizacja oraz pacjent, którego zadanie dotyczy.  Wszystkie zadania w systemie tworzone są na bazie indywidualnych planów opieki ułożonych dla każdego z Pacjentów. Dzięki wdrożeniu SupraCare przełożeni mogą optymalizować system pracy i w łatwy sposób propagować go na nowe ośrodki swojej organizacji.

System SupraCare zbudowany został w oparciu o dwie idealnie dobrane technologie:

  • aplikacja webowa do zarządzania uruchamiana w przeglądarce internetowej
  • aplikacja mobilna do raportowania pracy – zainstalowana na tabletach umieszczonych w newralgicznych punktach ośrodka

Czytaj więcej na http://supracare.pl

Skrócony opis rozwiązania można również znaleźć w dziale realizacje: SupraCare


itcraftapps.com - profile photo

Paulina Chmielewska

Head of Marketing

Post article


Masz projekt? Porozmawiajmy

Skontaktuj się