SupraCare

Technologia, która wspiera opiekę

SupraCare w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo Pacjenta dzięki automatycznemu generowaniu zadań dla personelu medycznego i stałemu monitorowaniu postępów w ich realizacji. Pracownicy korzystający z oprogramowania podkreślają wysoki standard i komfort pracy wynikający z jasno i bardzo precyzyjnie sformułowanych zadań na każdą godzinę. Przełożeni mogą optymalizować system pracy i w łatwy sposób propagować go na nowe ośrodki swojej organizacji.

System SupraCare składa się z dwóch podstawowych elementów: webowej aplikacji zarządczej uruchamianej w przeglądarce internetowej oraz aplikacji mobilnej do raportowania pracy. Ta druga uruchamiana jest na tabletach rozmieszonych w różnych częściach ośrodka.

Czytaj więcej na supracare.pl oraz supracare.co.uk

Korzyści

Mniej więcej 550 TYSIĘCY ZADAŃ rocznie wygeneruje system SupraCare dla 1 ośrodka opiekuńczo-leczniczego średniej wielkości. Fakt wykonania lub zaniechania każdego z nich zostanie zarejestrowany w systemie.

Platformy

Technologie

Java
Android
Spring
PostgreSQL
Apache Tomcat
NFC