News1 min czytania

Płatności Android: In-App Purchase

itcraftapps.com - profile photo

Paulina Chmielewska

Head of Marketing

Purchase. Wspomniane produkty (oryginalnie zwane In-App Products) to cyfrowe dobra możliwe do kupienia przez użytkownika wewnątrz aplikacji. Należy przy tym pamiętać, że sama aplikacja nie musi być płatna. Często stosowanym podejściem jest darmowe udostępnianie aplikacji. Użytkownik po zapoznaniu się z jej funkcjami może zdecydować się na zakup dodatkowych produktów.  Typowym zastosowaniem mechanizmu In-App Purchase są:

  • zakup wirtualnej waluty (ang. coins) wewnątrz gier
  • zakup dodatkowych funkcji w aplikacji
  • zakup dodatkowej zawartości (ang. content) aplikacji

Mechanizm In-App Purchase jest ściśle związany z konkretną aplikacją. Użytkownik nie ma możliwości współdzielenia zakupionych dóbr pomiędzy aplikacjami czy kupowania rozszerzeń dla aplikacji A widzianych w aplikacji B. Ta zasada dotyczy także aplikacji tego samego producenta.

Rozróżniamy dwa typy produktów:

  • Produkty zarządzane (ang. Managed In-app Products) – są to produkty, których zakup zapamiętywany jest przez serwis Google. Dzięki temu użytkownik po zmianie urządzenia lub odinstalowaniu i ponownym zainstalowaniu aplikacji będzie mógł dotrzeć do zakupionych przez siebie produktów. Niektóre z produktów mogą być konsumowane – zużywać się wraz z użytkowaniem np. wewnętrzna wirtualna waluta w grach Android.
  • Subskrypcje (ang. Subscriptions) – mechanizm umożliwia udostępnianie dodatkowych funkcji, serwisów czy zawartości przez producenta oprogramowania w zamian za wnoszenie okresowej np. rocznej czy miesięcznej opłaty.

itcraftapps.com - profile photo

Paulina Chmielewska

Head of Marketing

Post article


5/5 - (1 vote)

Masz projekt? Porozmawiajmy

Skontaktuj się