News7 min czytania

Dlaczego powinieneś przeprowadzić warsztaty UX/UI Design dla swojej aplikacji?

itcraftapps.com - profile photo

Paulina Chmielewska

Head of Marketing

Warsztaty UX Design

Spis treści

 1. Kolejne etapy procesu UX
 2. User Stories
  Pierwsza iteracja User Stories
  Druga iteracja User Stories
  Trzecia iteracja User Stories
 3. Po warsztatach UX/UI Design – Faza UX po warsztatach
  Wymierne efekty UX Workshops
  Analiza i omówienie rozwiązań konkurencji
  User Stories
  MVP
  Low-fi Wireframes
 4. Co zyskujesz na UX/UI Design workshops?
 5. Modyfikacje projektu podczas warsztatów
 6. Efekty warsztatów UX
 7. Czy warto inwestować w warsztaty UX/UI Design?

Oferta warsztatów UX/UI Design, jest świetnym rozwiązaniem dla startupów, odnóg biznesu, lub nowych rozwiązań. Możemy usiąść z klientem, rozłożyć jego pomysł na części, omówić potrzeby i dojść do tego, co tak naprawdę powinno zostać w ramach naszych prac wykonane – w trakcie takich warsztatów powstaje więc zakres całej aplikacji.

Kolejne etapy procesu UX

Warsztaty to doskonały sposób na zapoznanie się z założeniami klienta nt. produktu. Rozpoczynamy je od identyfikacji potrzeb biznesowych klienta, analizujemy aplikacje konkurencji, określamy MVP aplikacji (Minimum Viable Product) oraz definiujemy funkcjonalności, które składać się będą na aplikację. Chcemy w pełni zrozumieć cel aplikacji, którą mamy tworzyć, szukamy na czym skupiają się rozwiązania konkurencyjne, wypisujemy elementy, które mają różnić aplikację klienta od istniejących rozwiązań, a także weryfikujemy zasadność każdego z elementów aplikacji i jej pierwotnych założeń. 

Celem jest weryfikacja pomysłów i zestawienie ich z naszym dotychczasowym doświadczeniem – kreacja rozwiązań a nie całego biznesu.

W dalszej kolejności tworzone są role użytkowników w systemie i różnice między nimi. Wypisujemy uprawnienia danych grup użytkowników – dzięki czemu widzimy, czy każdy rodzaj użytkownika, który był przewidziany, jest zasadny i będzie się różnił od innych. Np. niezarejestrowany użytkownik, zarejestrowany użytkownik, użytkownik z kontem premium, użytkownik z danym narzędziem… itd. – każdy z nich ma dostęp do innych funkcji aplikacji, stąd ta identyfikacja jest istotna. W trakcie analizy może okazać się, że część przewidzianych ról użytkowników ma dokładnie taki sam poziom dostępu w aplikacji, więc możemy ograniczyć ogólną liczbę profili. 

User Stories

Aby móc stworzyć User Stories (historie użytkownika), potrzebujemy zidentyfikować główne elementy tworzonego systemu. Załóżmy, że są to: aplikacje mobilne Android oraz iOS, aplikacja webowa, panel administratora oraz backend/API. Mając taką listę separujemy każdy element i po kolei, dla każdego rozwiązania, opisujemy kroki, które będzie przechodził użytkownik systemu. Dla backendu oraz API takie historie nie są rozpisywane, jako że z punktu widzenia użytkownika nie są one widoczne.

Pierwsza iteracja User Stories

 Podczas pierwszej iteracji staramy się wypisać jak najwięcej punktów dotyczących tego, co jako użytkownik mogę zrobić (chcę móc zrobić), pomijając szczegółowe wymagania techniczne. Rozpoczynamy od najbardziej ogólnych, po kolei je uszczegóławiając. Krok po kroku rozpisujemy co ma się dziać na kolejnych ekranach, skupiając się, żeby działanie było rozpatrzone w obie strony np. jeżeli chcę dodać kogoś do znajomych, to w drugą stronę chcę móc zaakceptować takie zaproszenie, lub je odrzucić.

Celem tego działania jest wypisanie możliwie dużo User Stories.

Druga iteracja User Stories

W drugiej iteracji lista zależności oraz historii jest rozwijana. Na tym etapie określamy szczegóły naszych wymagań i to, w jaki sposób mają one działać, np. jakie są sposoby wyboru pól w formularzu, w jaki sposób mają działać określone funkcje, jak zachowują się poszczególne elementy oraz jaki mają wpływ na inne funkcje.

Celem drugiej iteracji są szczegółowe wymagania – tzw. kryteria akceptacji.

Trzecia iteracja User Stories

Trzecia iteracja to nadanie priorytetów naszym User Stories. Tworzymy zakres, który będzie kolejnymi fazami tego, co mamy stworzyć. To na tym etapie klaruje się to, które elementy systemu są konieczne do jego uruchomienia, a które możemy dodać w kolejnych fazach developmentu. Dzięki takiej priorytetyzacji powstają zakres tworzenia aplikacji, ale także pomysły na dalszy jej rozwój. 

Celem tego etapu jest klaryfikacja zakresu projektu, ale także możliwość zaplanowania przez klienta potencjalnego rozwoju jego aplikacji.

Po warsztatach UX/UI Design

Faza UX po warsztatach

Spisane UserStories są wynikową naszych warsztatów. To dzięki nim możemy zacząć rozrysowywanie wysokopoziomowego zarysu ekranów, tzw. low-fi. Następnie tworzymy bardziej szczegółowe ekrany. High-fi wireframes to nic innego jak czarno-białe ekrany, które odzwierciedlają strukturę informacji w budowanej przez nas aplikacji. 

UX Designer układa podstawowe przejścia między ekranami i podstawowe widoki, w wyniku czego powstaje klikalny prototyp. W tym klikalnym prototypie znajduje się to, co wyznaczone jest przez User Stories. Na takim prototypie widać też, jakie komponenty mają zostać wykorzystane. 

Taki czarno-biały prototyp aplikacji przesyłany jest do testów z użytkownikami, aby zbadać interface pod kątem intuicyjności i wychwycenia ewentualnych błędów użytkowników. Sprawdzamy z czym mają problemy, co jest niejasne, gdzie można usprawnić proces. Następnie optymalizujemy ekrany w oparciu o feedback z badań. Przesyłamy też projekt do klienta, żeby potwierdził, czy zwizualizowane zostało to, co ustaliliśmy na warsztatach. Jeżeli otrzymujemy zielone światło, możemy rozpocząć proces UI, czyli opracowanie finalnego wyglądu planowanej aplikacji. 

Wymierne efekty UX Workshops

Po przeprowadzonych warsztatach klient otrzymuje szereg materiałów, które wykorzystywane są w dalszym etapie tworzenia aplikacji. Wspominaliśmy o nich już w trakcie opisywania całego procesu w poprzednim paragrafie. Poniżej przedstawiamy skondensowaną formę warsztatów w postaci jej efektów:

Analiza i omówienie rozwiązań konkurencji

Pierwszym efektem warsztatów jest wypracowanie tego, czego dokładnie klient oczekuje, jakie założenia ma spełniać aplikacja, nakreślony jest jej cel oraz przeznaczenie. Analizujemy także konkurencję i identyfikujemy wyróżniki tworzonej aplikacji. 

User Stories

Powyżej, opisaliśmy dokładnie etapy oraz cel powstawania User Stories. W trzech iteracjach nakreślamy dokładny zakres aplikacji i jej funkcjonowanie – na bazie wypracowanych materiałów, każdy software house będzie wstanie przygotować i wycenić zaplanowane rozwiązanie.

MVP

MVP (Minimum Viable Product) ma być pierwszą, z założenia niedoskonałą wersją produktu lub usługi, którą chcemy stworzyć. Jest to sedno naszego pomysłu. MVP stanowi również pewnego rodzaju punkt startowy dla procesu dalszego tworzenia projektu. Określając MVP produktu możemy, przy okrojonym budżecie, wywnioskować czy rozwijana usługa spełni wymagania użytkownika końcowego.

Low-fi Wireframes

Prototypowanie low- i hi-fi to najbardziej podstawowe narzędzie w procesie projektowania. Jest to moment, w którym designer, na bazie stworzonych wcześniej User Stories, przekazuje pierwsze ekrany aplikacji – w formie szkicu. Chodzi o to, żeby upewnić się, że obie strony – zarówno klient jak i firma produkująca aplikacje – zweryfikowały, czy zgadzają się co do koncepcji i wyglądu aplikacji. 

Co zyskujesz na UX/UI Design workshops?

Nim podejmiesz się realizacji systemu, który spełni oczekiwania użytkowników, odpowiednią wagę powinieneś położyć na plan: dobranie technologii, dobranie odpowiednich wymagań funkcjonalnych. Zrozumieć jakie są opcje i idące za nimi czas i koszt realizacji systemu. 

Dlaczego dopiero podczas warsztatów uświadamiamy sobie pewne rzeczy? Dlaczego niektórych rzeczy nie uświadomimy sobie analizując je poprzez jedną osobę?

Nie każdy jest ekspertem od nowych technologii i naturalnie potrzebuje odpowiedniego grona doradców różnych specjalizacji. Przeprowadzając warsztaty UX/UI Design otrzymasz feedback ze strony ekspertów i wygenerujesz nowe pomysły podczas burzy mózgów. W ten sposób zyskasz nowe spojrzenie na swój produkt i lepiej wprowadzisz zespół w budowanie aplikacji. Rozbierając na czynniki pierwsze wszystkie funkcjonalności aplikacji, skutecznie poprawisz jakość życia przyszłych użytkowników i nie będziesz przepalać swojego budżetu.

Modyfikacje projektu podczas warsztatów

Pod innym kątem na rozwiązanie spojrzy analityk biznesowy, UX/UI designer czy architekt IT. Pracując z takim zespołem wstępny projekt ulega modyfikacjom i wynikową warsztatów są także:

 • uwypuklenie USP Twojego projektu (Unique Selling Point),
 • dobór odpowiednich technologii np. rozwiązania natywne vs. podejście cross-platformowe takie jak np. React Native,
 • dobór odpowiednich komponentów (mobile app, web app, admin panel, cloud backend, website, etc..),
 • ułożenie planu adekwatnego do Twojej strategii (np. w celu pozyskania inwestora / zwiększenia sprzedaży / sprawdzenia wersji MVP), 
 • propozycja skorzystania ze sprawdzonych rozwiązań na bazie innych wdrożeń,
 • uniknięcie podstawowych błędów np. zbyt duża liczba funkcjonalności w wersji MVP.

Efekty warsztatów UX

Warsztaty to przede wszystkim ograniczenie ryzyka źle wydanych pieniędzy i straconego czasu:

 • zbudujesz dokładniejszą wizję tego, na co za chwilę planujesz wydać sporo środków, 
 • sprawdzisz jak pracuje wybrany dostawca nim zwiążesz się nim na dłuższy czas,
 • jeśli masz wątpliwości po etapie warsztatowym możesz poprosić o wycenę zakresu kilka innych firm,
 • szybko zaczniesz pracę – umowa na warsztaty jest krótka, nie utkniesz w negocjacji skomplikowanego kontraktu.

Czy warto inwestować w warsztaty UX/UI Design?

Dzięki warsztatom UX/UI Design wypracowana zostaje baza, która staje się punktem wyjściowym dalszych działań. Wspólnie z klientem opracowany zostaje cały zakres pierwszej wersji aplikacji, jej potencjalny rozwój, a także obie strony mogą porozumieć się co do ostatecznego kształtu aplikacji – zarówno pod kątem technicznym jak i design’u. W ten sposób powstają materiały użytkowe, można sprawdzić, czy obie strony nadają na tej samej fali i sprawnie przejść do kolejnych etapów współpracy. 


Zainteresowany warsztatami UX Design?
Skontaktuj się z nami a omówimy możliwości!itcraftapps.com - profile photo

Paulina Chmielewska

Head of Marketing

Post article


5/5 - (3 votes)

Masz projekt? Porozmawiajmy

Skontaktuj się