News4 min czytania

Co Austriacy sądzą o polskich programistach?

itcraftapps.com - profile photo

Michał Bryła

Business Development Manager

Austria należąc do najbardziej rozwiniętych ekonomicznych krajów UE, stanowi rynek o niezwykłym potencjale. Tak jak w całej Europie, także austriackie firmy borykają się z niedoborem specjalistów IT. Biorąc powyższe pod uwagę byłem ciekawy czy dla Austriaków polscy programiści są rozważaną alternatywą. Poprzez portal LinkedIn zapytałem dziesiątki osób odpowiedzialnych za IT w swoich firmach, o opinie dotyczące polskich programistów.

Charakterystyka pracy z polskimi programistami

Nie wszyscy, z którymi rozmawiałem, mieli doświadczenie w pracy z polskimi programistami, ale ci, którzy mieli okazję współpracować, wyrażali bardzo dobrą opinię na ich temat. Polacy określani byli jako kompetentni, rzetelni, profesjonalni, a także posiadający odpowiednie nastawienie do wykonywanych obowiązków. Zwracano uwagę także na ich dokładność i pracowitość. Cechy te pozwalały im osiągać zakładane cele. Jedną z najczęściej powtarzanych cech była także życzliwość oraz otwartość.

Wiedza

Niezależnie od cech osobowościowych podkreślano, że osoby, które przyjeżdżają do Austrii, posiadają wiedzę na wysokim poziomie. Często jest ona ukierunkowana na konkretną dziedzinę IT, w której dane osoby są ekspertami. Obok wysokich umiejętności i specjalizacji w danym sektorze podkreślano fakt, że wiedza praktyczna poparta była technicznym wykształceniem.  

Pomniejsze problemy

Jedyny minus, o którym się dowiedziałem wiązał się z umiejętnościami językowymi. Większość osób z Polski preferowała komunikację w języku angielskim. Wówczas zrozumienie niemieckiego słownictwa IT z początku powodowało pewne trudności, jednakże sukcesywnie wdrażając się w dany projekt, problem ten znikał. W tym aspekcie podkreślano także dużą chęć do nauki oraz szybką adaptację do nowego otoczenia i panujących reguł.

Czy pochodzenie ma znaczenie?

Chciałbym mocno zaznaczyć, że każdy z moich rozmówców podkreśla, że narodowość nie powinna być determinantem przy ocenie kogokolwiek. Powyżej opisane cechy mogą charakteryzować każdego. Liczy się człowiek, jego cechy osobowościowe, podejście, wiedza i doświadczenie. Nie oceniają oni ludzi na bazie tego, skąd pochodzą. Myślę, że niemalże każdy z moich rozmówców zatrudniłby programistę, gdyby ten posiadał umiejętności najlepiej odpowiadające danej roli.

W pełni się z tym zgadzam, dlatego poniżej chciałbym przedstawić obiektywne argumenty, którymi mogą kierować się Austriacy rozważając skorzystanie z usług polskich developerów.

Wykształcenie i technologie

Osoby, które stają się programistami w zdecydowanej większości kończą także studia informatyczne. Charakterystyczne jest zdobywanie doświadczenia także w trakcie studiów, aby zapewnić sobie lepszy start i wykorzystać teorię w praktyce. Branża IT charakteryzuje się nieustanną zmianą, za którą podążają także polscy programiści wybierając najnowocześniejsze technologie. Scrum, Agility, a także dbałość o kod to pojęcia doskonale im znane.

Umiejętności komunikacyjne

Z polskim programistą z pewnością porozumiesz się po angielsku. Jest to podstawowy język używany w IT. Biorąc pod uwagę rynek austriacki, osób posiadających dobrą znajomość języka niemieckiego jest zdecydowanie mniej. Ci, którzy faktycznie potrafią płynnie mówić po niemiecku, z dużym prawdopodobieństwem już pracują w kraju lub dla klienta, gdzie ten język dominuje. Z drugiej strony, jeśli dany projekt może być prowadzony po angielsku, polski developer bez problemu się w nim odnajdzie.

Lokalizacja

Wiedeń od Warszawy dzieli niecałe 700 km. Jest to odległość, którą samochodem można pokonać w niecałe 7-8 godzin. Podróż samolotem to raptem nieco ponad godzina lotu. Jest to świetny punkt odniesienia, jeśli dany projekt wymaga tymczasowej obecności na miejscu w Austrii. Korzystnie działa to także w drugą stronę. Kilka godzin i konwersacja twarzą w twarz będąc w Polsce także jest możliwa.

Strefa czasowa + członkostwo w Unii Europejskiej

Zarówno Austria jak i Polska znajdują się w obszarze obowiązywania środkowoeuropejskiej strefy czasowej (CEST). Jest to duże ułatwienie przy prowadzeniu współpracy między tymi państwami w kontekście umawianie spotkań czy bieżącej komunikacji. Dodatkowo fakt przynależenia do Unii Europejskiej, wiąże się z podleganiem pod te same legislacje europejskie, co może sprzyjać budowaniu zaufania, także dzięki tej wspólnej płaszczyźnie.

Podobieństwa kulturowe

Jako Europejczycy, Austriacy i Polacy mają ze sobą wiele wspólnego. Trudno znaleźć jakieś poważne różnice, ponieważ sposób, w jaki pracują Polacy i ich organizacje, jest bardzo podobny do modelu austriackiego. Poszanowanie podobnych wartości oraz tożsama kultura organizacyjna to przesłanki, które mogą wskazywać na potencjalnie dobrą współpracę.

Stosunek jakości do ceny

Polska gospodarka wciąż rośnie, przy czym koszty pracy są nadal niższe niż w Austrii. Jeśli rozważasz skorzystanie z usługi polskich programistów, możesz bezpiecznie oszacować, że outsourcing do Polski będzie opłacalny. Należy podkreślić, że niższe stawki godzinowe dla deweloperów nie oznaczają gorszej jakości. Pamiętając, że polscy programiści korzystają z najnowszych technologii, wraz z zachowaniem procedur, ich praca może zmniejszyć kwotę całego projektu.

Podsumowanie

Dzięki wymianie doświadczeń z Austriakami, dowiedziałem się, że w ich ocenie polski  developer to profesjonalista, który zna się na swojej pracy, wykonując ją rzetelnie i z pasją. W ich opinii jednak, w branży IT narodowość nie ma znaczenia. Nie powinno się zatem stosować tego kryterium decydując o współpracy. Determinantem mogą być inne, dużo bardziej obiektywne zmienne jak lokalizacja, podobieństwa kulturowe czy tożsame strefy czasowe. Według wielu opinii, Polska jest świetnym krajem do outsourcingu IT.


itcraftapps.com - profile photo

Michał Bryła

Business Development Manager

Post article


5/5 - (2 votes)

Masz projekt? Porozmawiajmy

Skontaktuj się