itCraft - Tworzenie aplikacji mobilnych i webowych itCraft - Tworzenie aplikacji mobilnych i webowych

Wdrożenie SupraCare

Dom Opieki Józefina przeznaczony jest dla osób dotkniętych różnymi schorzeniami, o różnym stopniu niesamodzielności. Oferta Józefiny zawiera opiekę medyczną, rehabilitację, w tym także opiekę poszpitalną. Pacjentami zajmują się specjaliści z zakresu geriatrii, interny, okulistyki, neurologii i chirurgii. Dom oferuje także szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Placówka obejmuje pobyty czasowe, pobyty tzw. wytchnieniowe, pobyty w sytuacjach nagłych, rehabilitacyjne, długoterminowe oraz pobyty dla osób z demencją i Alzheimerem.

W Domu Opieki Józefina wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań przekładających się na wysokie bezpieczeństwo oraz jakość życia naszych podopiecznych. Już od pierwszego dnia działalności placówki opieka zorganizowana jest w nowoczesnym systemie informatycznym SupraCare.

SupraCare w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo pacjenta dzięki automatycznemu generowaniu zadań dla personelu medycznego i stałemu monitorowaniu postępów w ich realizacji. Dzięki SupraCare możliwe jest dokładne dopasowanie Indywidualnego Planu Opieki do potrzeb i zmieniających się oczekiwań naszych pacjentów. Wdrożenie SupraCare wykonała dla nas firma itCraft - producent systemu. Wszelkie przeprowadzone w ramach tego procesu działania były wykonane rzetelnie i terminowo, według wcześniej ustalonej strategii i harmonogramu. Chcielibyśmy podkreślić bardzo duże zaangażowanie specjalistów itCraft, bogatą wiedzę techniczną, ale przede wszystkim merytoryczną z zakresu funkcjonowania domów opieki. System SupraCare jest dopracowanym produktem z doskonałym wsparciem powdrożeniowym. Rekcja specjalistów itCraft na pojawiające się pytania jest szybka i bardzo rzeczowa.

Zofia Skrzypkowska Kierownik Domu Opieki
Facebook Linkedin