itCraft - Tworzenie aplikacji mobilnych i webowych itCraft - Tworzenie aplikacji mobilnych i webowych

Wdrożenie SupraCare

Innowacyjne rozwiązanie dla ośrodków dojrzałych i gotowych do pracy nad efektywnością i stałym doskonaleniem swoich usług.

Dom Pomocy Społecznej "Syrena" (DPS SYRENA) świadczy usługi bytowe, opiekuńczo - pielęgnacyjne i wspomagające wykonywane przez profesjonalny i doświadczony zespół pracowników. Pomoc i opieka nad mieszkańcami sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującymi standardami. Organem prowadzącym DPS SYRENA jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, jednostka organizacyjna m.st. Warszawy. Dom dysponuje 150 miejscami.

DPS Syrena to placówka, w której w ramach informatyzacji i modernizacji domów pomocy społecznej Miasta Stołecznego Warszawy wdrażane są nowoczesne technologie w opiece nad seniorami. Rozwiązania te są ważnym elementem wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Warszawie.

Jednym z wdrożonych w 2016 r. systemów IT jest oprogramowanie wspierające opiekę - System SupraCare - dostarczony przez PCG Polska i itCraft. System SupraCare to innowacyjne rozwiązanie dla ośrodków dojrzałych i gotowych do pracy nad efektywnością i stałym doskonaleniem swoich usług. Dzięki SupraCare pracownicy DPS Syrena mogą lepiej dopasować usługi świadczone mieszkańcom w dostępnym czasie i płynnie realizować harmonogram pracy domu.

Przedstawiciele obu firm dedykowani do obsługi DPS Syrena sprawnie przeprowadzili proces wdrażania systemu SupraCare, od doskonałej analizy potrzeb naszego domu, przez dostosowanie systemu do wymagań i schematów codziennej pracy aż po montaż tabletów w ośrodku. Szkolenia pracowników DPS Syrena przeprowadzone zostały profesjonalnie, z pełnym zaangażowaniem, wiedzą i świadomością uwarunkowań opieki długoterminowej. Specjaliści z itCraft wykazali się szeroką wiedzą techniczną w obszarze projektowania i implementacji systemów. W razie potrzeby są zawsze dostępni i oferują wsparcie w codziennym wykorzystywaniu funkcjonalności oprogramowania. Konsultanci z PCG Polska regularnie wspierają nas w przeprowadzaniu pogłębionych analiz danych i sporządzeniu zestawów wizualizacji. Nowa wiedza wynikająca z tych raportów i opracowań pozwala nam nie tylko lepiej dostosować funkcjonowanie domu i formy opieki odpowiadając na indywidualne potrzeby każdego mieszkańca, ale także jest potwierdzeniem zwiększającej się efektywności naszej codziennej pracy.

Wszelkie dotychczasowe działania realizowane z itCraft i PCG Polska w ramach wdrożenia systemu SupraCare, jego utrzymania, wsparcia technicznego i dodatkowych analiz danych były wykonywane rzetelnie i terminowo, z zachowaniem wysokiego standardu obsługi.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z podjętej współpracy, sposobu działania i możliwości systemu SupraCare. Wierzymy, że to rozwiązanie technologiczne realnie przyczyni się do dalszego podnoszenia jakości usług świadczonych naszym mieszkańcom.

Rekomendujemy PCG Polska i itCraft, System SupraCare jako partnerów godnych zaufania.

Małgorzata Słomian Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Syrena
Facebook Linkedin