itCraft - Tworzenie aplikacji mobilnych i webowych itCraft - Tworzenie aplikacji mobilnych i webowych

Co nasi klienci o nas mówią

Współpraca z zespołem itCraft przebiegała bardzo profesjonalnie i efektywnie. Konsultanci wykazali się dużym zaangażowaniem, zrozumieniem naszych potrzeb i dostosowywali rozwiązanie ściśle do określonych wymagań. Cechuje ich duże doświadczenie i szeroka wiedza merytoryczna. Podkreślić należy bardzo sprawną, codzienną komunikację.

Stanisław Orzechowski

Jesteśmy zadowoleni z wyboru itCraft s.c. na dostawcę naszych aplikacji mobilnych. W przyszłości planujemy ich rozwój a także tworzenie kolejnych rozwiązań mobilnych. Polecamy itCraft jako partnera w obszarze dedykowanych aplikacji mobilnych.

Jacek Błoński
Prokurent

Zdecydowanie polecamy itCraft jako dostawcę aplikacji mobilnych. Jesteśmy zadowoleni z naszej współpracy z tym młodym zespołem specjalistów technologicznych.

Tomasz Michałowicz
Prezes Fundacji

Godnym polecenia jest zaangażowanie, wysoka kultura pracy i bardzo szeroka wiedza techniczna dająca się poznać także w planowanych obszarach rozwojowych: mobilnych Android, iOS oraz webowych w technologii Java. Polecamy firmę itCraft jako solidnego partnera technologicznego do efektywnej, prowadzonej w miłej atmosferze współpracy.

Tomasz Kotruchow
Członek Zarządu

"Wpływ treningu relaksacyjnego na jakość snu sportowców"

Współpraca z itCraft przebiegała profesjonalnie zarówno na poziomie analizy technicznej jak i konsultacji w trakcie trwania projektu. Aplikacja zastała przygotowana terminowo i w pełni zrealizowała potrzeby wynikające z projektu. Specjaliści itCraft biorący udział w projekcie wykazali się zaawansowaną wiedzą techniczną, wysoką kulturą osobistą i zaangażowaniem

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Wszelkie przeprowadzone w ramach tego procesu działania były wykonane rzetelnie i terminowo, według wcześniej ustalonej strategii i harmonogramu. Chcielibyśmy podkreślić bardzo duże zaangażowanie specjalistów itCraft, bogatą wiedzę techniczną, ale przede wszystkim merytoryczną z zakresu funkcjonowania domów opieki. System SupraCare jest dopracowanym produktem z doskonałym wsparciem powdrożeniowym. Rekcja specjalistów itCraft na pojawiające się pytania jest szybka i bardzo rzeczowa.

Zofia Skrzypkowska
Kierownik Domu Opieki

Firma itCraft będąca producentem i licencjodawcą oprogramowania SupraCare skutecznie przeprowadziła wszystkie etapy wdrożenia dużego rozwiązania informatycznego dla naszego ośrodka. Analiza potrzeb, konfiguracja oprogramowania, instalacja oraz seria szkoleń personelu przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem i zakresem. Zobowiązania wynikające z utrzymania oprogramowania wypełniane są starannie zawsze z profesjonalnym, rzeczowym podejściem.

Zaangażowanie i wiedza techniczna itCraft przewyższyła nasze oczekiwania. Godny polecenia jest szybki czas reakcji na nowe wymagania, terminowość i rzetelność realizacji. Polecamy wdrażanie platformy konferencyjnej Conference Networking autorstwa itCraft, do obsługi konferencji o podobnym do Poland IT Meeting charakterze.

Rafał Wójcicki
Dyrektor ds. PR

Chcielibyśmy podkreślić profesjonalne i bardzo rzetelne podejście do współpracy ze strony itCraft. Przed, w trakcie oraz po zakończeniu projektu komunikacja przebiegała rzeczowo i sprawnie. Pracownicy itCraft wykazali się oczekiwaną wiedzą w zakresie rozwiązań mobilnych Android a także, bogatą wiedzą z szeroko rozumianych zagadnień webowych, bezpieczeństwa i ergonomii aplikacji.

Ewelina Fastyn
Pełnomocnik Zarządu

Zintegrowany system do przeprowadzania kontroli biletów KM i ZTM Warszawa

Polecamy firmę itCraft jako rzetelnego i zaangażowanego partnera do realizacji projektów technologicznych związanych z budową zintegrowanych systemów wykorzystujących technologie mobilne i webowe.

Krzysztof Zajkowski
Z-ca Dyrektora
Facebook Linkedin