Dedykowane oprogramowanie dla Infovide-Matrix S.A.

Firma itCraft świadczy usługi dla Infovide-Matrix S.A. biorąc aktywnie udział w rozwoju i utrzymaniu dedykowanego oprogramowania oraz wspierając zespoły projektowe Infovide-Matrix.

Konsultanci itCraft wykazują się bardzo szeroką wiedzą techniczną oraz merytoryczną a zadania wykonywane w ramach realizowanych projektów wykonywane są terminowo z zachowaniem należytej staranności.

Zadania realizowane przez konsultantów itCraft dotyczą:

  • projektowania architektury systemów informatycznych,
  • implementacji rozwiązań,
  • utrzymania warunków wsparcia powdrożeniowego zgodnie z Service Level Agreement.

Mariusz Nowak Partner