Zapewnienie zgodności z zasadami bezpieczeństwa żywności, oszczędność czasu i zwiększenie odpowiedzialności

Simple

AU | Healthcare

7

Osób w projekcie

7

Miesięcy

2018 - 2019

Współpraca

Klient

Australijska firma Simple przeprowadza audyty w zakresie żywności i żywienia w domach opieki. Ich praca obejmuje kompleksową kontrolę zaopatrzenia oraz procesów gotowania i serwowania – w odniesieniu do standardów, regulacji i potrzeb pacjentów.

Problem

W trakcie przeprowadzania audytów należy zebrać bardzo dużą ilość informacji. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu Simple mogłoby zoptymalizować swoją pracę i osiągać lepsze rezultaty. Jeden system przechowujący wszystkie informacje i wyniki pozwala upraszczać zadania oraz tworzyć lepsze raporty i rekomendacje.

Efekty

W przeciągu 2 lat system Simple został zaimplementowany w ośmiu australijskich domach opieki. To dowód na to, że było na niego zapotrzebowanie – aby zwiększyć jakość i bezpieczeństwo żywności w owych placówkach. Korzystanie z Simple pozwala zaoszczędzić sporo czasu poprzez automatyzację zadań wykonywanych przez pracowników. W ten sposób mogą oni poświęcać więcej czasu pacjentom.

Cel technologiczny

Najważniejszym celem projektu było dostarczenie aplikacji webowej do każdego domu opieki. Rodzaje dostępu obejmują konto admina do zarządzania systemem oraz dwa typy kont użytkowników: dla placówki i dla każdego pracownika. Stworzyliśmy szczegółowy poradnik, aby każdy użytkownik mógł zrozumieć, jak działa aplikacja i co mogą robić poszczególne konta.

Rozwiązanie

Do budowy systemu użyto Javy i Angulara. Jest on oparty na technologii chmurowej,
aby połączyć wszystkie placówki oraz administrację,
a także, żeby w przyszłości oferować skalowalność.

Celem jest zdigitalizowanie wszystkich domów opieki w kraju przy pomocy tego produktu.
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności przy użyciu dedykowanego oprogramowania
jest bardziej produktywne i poprawne.

Strategia

Produkt miał być prosty w użyciu i nawigowaniu, wyświetlać potrzebne informacje i nie odciągać uwagi użytkownika od głównego celu. Musieliśmy stworzyć system, który byłby zdolny do przetwarzania wszystkich wprowadzonych danych. Musiał być intuicyjny dla pracowników domów opieki, którzy wcześniej wszystko robili na papierze.

Aplikacja ma mnóstwo funkcjonalności pomagających zapanować nad skomplikowanymi procesami przechowywania i przetwarzania żywności. Podpowiada użytkownikom, co robią dobrze, co musi być poprawione i jakie regulacje muszą brać pod uwagę.