Wdrożenie SupraCare

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Tabita działający w ramach Grupy LUX MED to dynamicznie rozwijająca się placówka oferująca rehabilitację leczniczą oraz całodobową opiekę nad pacjentami w każdym wieku wymagającymi stałego wsparcia specjalistów. Pacjenci znajdują się pod opieką znakomitych lekarzy, fizjoterapeutów i wykwalifikowanego personelu pomocniczego. Ośrodek wyposażony jest także w nowoczesną aparaturę medyczną, która wspiera proces terapeutyczny.

W ofercie ośrodka Tabita znajdziecie Państwo rehabilitację neurologiczną, ogólnoustrojową oraz psychosomatyczną. Oferujemy turnusy rehabilitacyjne jak również możliwość korzystania z rehabilitacji dziennej. Realizujemy zarówno świadczenia w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak i świadczenia odpłatne.

W trosce o zapewnianie najwyższej jakości usług świadczonych w ośrodku Tabita wdrożyliśmy nowoczesny system zarządzania pracą personelu medycznego i pomocniczego. Wprowadzony system SupraCare umożliwia m.in. opracowanie Indywidualnego Planu Opieki (IPO), dla każdego podopiecznego, pozwalając na połączenie jego indywidualnych potrzeb i preferencji. Nasi lekarze, pielęgniarki, opiekunowie i fizjoterapeuci mogą uzgadniać dla każdego z podopiecznych indywidualną listę precyzyjnie zdefiniowanych czynności zaplanowanych do wykonania o określonej porze w ciągu doby, w logicznym powiązaniu. Mobilna aplikacja dostępna w różnych częściach ośrodka gwarantuje skuteczną komunikację i zapewnia sprawne planowanie, monitorowanie i raportowanie wykonanych czynności.

IPO opracowywany jest na podstawie wywiadu przeprowadzonego z podopiecznym i jego rodziną, zleceń lekarskich i pielęgniarskich oraz planu rehabilitacji, z uwzględnieniem preferencji, upodobań oraz innych potrzeb terapeutycznych i socjalnych. IPO jest systematycznie analizowany i dostosowywany w trakcie pobytu w naszym ośrodku. Dzięki wiedzy jaka płynie z danych zawartych w systemie SupraCare możemy szybko reagować i podejmować decyzje medyczne. Kluczową korzyścią płynącą z zastosowania systemu SupraCare w naszym ośrodku jest możliwość połączenia indywidualnych potrzeb podopiecznych, kontroli jakości i bezpieczeństwa opieki z efektywną organizacją pracy.

Firma itCraft będąca producentem i licencjodawcą oprogramowania SupraCare skutecznie przeprowadziła wszystkie etapy wdrożenia dużego rozwiązania informatycznego dla naszego ośrodka. Analiza potrzeb, konfiguracja oprogramowania, instalacja oraz seria szkoleń personelu przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem i zakresem. Zobowiązania wynikające z utrzymania oprogramowania wypełniane są starannie zawsze z profesjonalnym, rzeczowym podejściem.

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani ze sposobu funkcjonowania i szerokiego wachlarza możliwości systemu SupraCare, jak również z doskonałej współpracy z firmą itCraft.