SZIPO dla MEDI-system

Aplikacja na zamówienie – System Zarządzania Indywidualnymi Planami Opieki

Firma itCraft to bardzo solidny i merytorycznie przygotowany do współpracy partner technologiczny. W itCraft spotkaliśmy się ze wzorową terminowością planowaną przy pomocy profesjonalnych narzędzi, bezcennym zaangażowaniem w realizowane projekty, wiedzą i pomysłami wykraczjącymi poza ramy standardowej współpracy.

Z firmą itCraft łączą nas dwa różne projekty - SZIPO i KPI, a w krótce trzeci - Intranet.

SZIPO to nowatorski w skali kraju system zarządzania opieką nad pacjentem, który dzięki firmie itCraft zyskał postać zaawansowanego i wygodnego w użyciu narzędzia do optymalnego planowania pracy personelu, harmonogramowania procedur medycznych pacjentom, zarządzania placówką medyczną i komunikacji w zespole. System zaprojektowany został w architekturze klient - serwer i osbługiwany jest przy pomocy tabletów.

KPI to apliacja internetowa wspomagająca zarządzanie firmą poprzez prezentowanie elastycznie konfigurowalnych wskaźników dotyczących różnych obszarów działania firmy, agregująca dane z rozproszonych baz i efektywnie przetwarzająca informacje. Pulpit menedżerski zaprojektowany jest jako narzędzie do samodzielnego definiowania wskaźników finansowych i niefinansowych wspierających osiąfganie celów operacyjnych i strategicznych.

W przygotowaniu jest kolejny projekt - firmowy intranet mający na celu ułatiwnie pracy grupowej i wymiany informacji oraz poprawę komunikacji wewnętrznej w firmie. Do współpracy oczywiście zaprosiliśmy itCraft. Usługi itCraft szczerze polecamy podmiotom, które cenią jakość i poszukują atrakcyjnych cenowo rozwiązań szytych na miarę.

Piotr Wasilewski Szef działu IT