Outsourcing – sektor bankowy

Pan Bartosz Pieślak świadczy usługi dla firmy Infovide-Matrix S.A. począwszy od 1 stycznia 2009 r. w roli kierownika technicznego oraz konsultanta.

Projekty realizowane przy współpracy z wyżej wymienionym wymagają wiedzy z zakresu prowadzenia i organizacji projektów informatycznych oraz technologii:

 • Java JEE
 • JEE Application Servers
  • IBM WebSphere
  • Oracle Weblogic
 • Frameworks
  • Hibernate
  • Spring
  • Struts
 • Oracle Database
 • Web Services
 • Pan Bartosz Pieślak uczestniczył i uczestniczy w realizacji projektów z branży finansowej i telekomunikacyjnej dla czołowych przedstawicieli tych obszarów w Polsce. Pan Bartosz Pieślak jest ekspertem w dziedzinie optymalizacji kosztów zarządzania gotówką w sektorze bankowym.

  Zadania realizowane przez Pana Bartosza Pieślaka dotyczą:

  • aktywnego wspierania Klientów w obszarach technologicznych i biznesowych,
  • projektowania architektury systemów informatycznych,
  • zarządzania zespołem programistów,
  • utrzymania warunków SLA.
  • Powierzone zadania wypełnia rzetelnie z bardzo dużym zaangażowaniem.

   Patryk Choroś Dyrektor Centrum Realizacyjnego