Outsourcing – Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Pan Karol Wegner świadczy usługi dla firmy Infovide-Matrix S.A. począwszy od 1 stycznia 2009 r. w roli kierownika technicznego oraz konsultanta.

Projekty realizowane przy współpracy z wyżej wymienionym wymagają wiedzy z zakresu prowadzenia i organizacji projektów informatycznych oraz technologii:

 • Java JEE
 • JEE Application Servers
  • IBM WebSphere
  • Oracle Weblogic
 • Frameworks
  • Spring
  • Struts
 • Oracle Database
 • Web Services

Pan Karol Wegner uczestniczył i uczestniczy w realizacji projektów z branży finansowej dla czołowych banków i firm ubezpieczeniowych w Polsce. Pan Karol Wegner należy do grupy specjalistów Infovide-Matrix zajmujących się rozwojem oprogramowania w branży ubezpieczeniowej.

Zadania realizowane przez Pana Karola Wegnera dotyczą:

 • projektowania rozwiązań,
 • tworzenia specyfikacji technicznych,
 • układania harmonogramów dla zespołu programistów,
 • konsultacji z klientem,
 • utrzymania warunków SLA.

Z założonych zadań wywiązuje się sprawnie i terminowo.

Patryk Choroś Dyrektor Centrum Realizacyjnego