PN-EN 206

Aplikacja mobilna Android oraz iOS

Aplikacja mobilna PN-EN 206 jest skierowana do inżynierów, projektantów konstrukcji, technologów i producentów betonu. Główna funkcjonalność aplikacji to wyświetlenie wartości granicznych dotyczących składu oraz właściwości betonu dla wybranej klasy ekspozycji.

Użytkownik ma możliwość wybrania 1 z 18 klas ekspozycji a po wybraniu odpowiedniej wyświetlają mu się szczegółowe parametry takie jak minimalna klasa wytrzymałości betonu na ściskanie, minimalna zawartość cementu zgodnego z EN 197-1 / CEM I / CEM II/A itd.

SCREENSHOTS

preview